HOSTEL & AKADEMIK

WARSZAWA

angl rus

Regulamin

Zasady obowiązujące MIESZKAŃCÓW:

1. Mieszkaniec ma obowiązek zachowywać się tak, by w najmniejszym nawet stopniu, nie naruszyć komfortu pozostałych mieszkańców i okolicznych sąsiadów oraz nie narażać ich na jakiekolwiek niebezpieczeństwo.

2. Mieszkaniec ma obowiązek oszczędzać energię elektryczną, wodę, segregować śmieci.

3. Każda zaproszona osoba musi być zgłoszona do administracji najpóźniej w chwili wejścia na teren budynku. Liczba gości jest ograniczona. Goście przebywają tylko w częściach wspólnych budynku w godzinach od 8.00 do 22.00.

3. Za szkody wyrządzone przez zaproszonych gości oraz łamanie regulaminu w pełni odpowiada osoba, która ich zaprosiła.

4. Każdy mieszkaniec w chwili zagrożenia ma obowiązek powiadomić administrację, jak również zgłosić jeśli na terenie budynku przebywa osoba, która nie jest gościem żadnego z mieszkańców.

5. Pokoje są do wyłącznej dyspozycji ich mieszkańców, bez ich zgody inni mieszkańcy nie mają do nich wstępu.

6. Części wspólne akademika są do dyspozycji mieszkańców zgodnie z pkt. 1.

7. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22.00 do 6.00 .

8. Każdy mieszkaniec odpowiedzialny jest za utrzymywanie pokoju oraz akademika w czystości i porządku.

9. Każdy sprząta po sobie, zmywa naczynia oraz wyrzuca śmieci.

10. Mieszkańcy odpowiadają ze wszelkie zniszczenia i uszkodzenia w akademiku. Powstałe szkody i awarie natychmiast zgłaszać administracji budynku.

11. Pobrana kaucja jest zabezpieczeniem na wypadek ewentualnych zniszczeń wykraczających poza standardowe użytkowanie.

12. Zabrania się napraw instalacji elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych (np. zapchany brodzik, cieknący kran, wymiana żarówki itp.) - wszelkie awarie natychmiast zgłaszać do administracji obiektu.

13. Ze względów bezpieczeństwa – każdorazowo zamykać drzwi zewnętrzne budynku.

© 2015. Hostel"BIST"